Můžete mne kontaktovat na následující adrese:

Poznámka: Na tuto adresu nelze kliknout ani kopírovat, z bezpečnostních důvodů je potřeba jí opsat ručně do emailového klientu.